Ανοιχτό μάθημα γνωριμίας με την Συναισθηματική Διαλεκτική!