Σεμινάριο “Συναισθηματικής Διαλεκτικής ” στο προσωπικό του HOTEL CAPSIS

Σεμινάριο “Συναισθηματικής Διαλεκτικής ” στο προσωπικό του HOTEL CAPSIS.

Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συναισθημάτων .

Η πρόοδος περιέχει μέσα της …το σπόρο της ευτυχίας! (Pearl Buck)

13319818_1150804468325655_4632901462820739077_n 13335906_1150804368325665_3194711126952939716_n 13335946_1150804394992329_4730636179237211105_n