Θεατρικό Παιχνίδι


         

 Βασική αρχή στο θεατρικό παιχνίδι είναι να παντρέψουμε την τέχνη, τα σύγχρονα ερεθίσματα, τη γνώση και το παιχνίδι. Πολύτιμος συνδυασμός – ιδιαίτερα στις μέρες μας – που το «ελεύθερο» παιχνίδι έχει χάσει το χρόνο και τους χώρους του. Η συστηματοποίησή του γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία και πάντοτε μέσα από όρους παιδαγωγικούς, έντεχνους, κοινωνικούς και αισθητικούς.

          Συμβάλλει αποτελεσματικά στην συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της σωστής έκφρασης, των διαπροσωπικών σχέσεων και στη δημιουργία καλλιτεχνικού κριτηρίου.

          Ακολουθώντας μια πολύχρονη διαδρομή μέσα σε ομάδες παιδιών ως:

  • εμψυχωτής και παιδαγωγός: θεατρικού παιχνιδιού σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία αλλά και συλλόγους,
  • ιδρυτής και σκηνοθέτης: θεατρικών – παιδικών ομάδων
  • συγγραφέας : παραμυθιών και θεατρικών έργων που ανέβηκαν στη σκηνή για παιδιά.

Συνεχίζω μέσα από μια παιδοψυχαγωγική και καλλιτεχνική – θεατρική διαδρομή τη μέθοδο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν και να επικοινωνούν σωστά με βάση τις ανάγκες τους, εκφράζοντας αποτελεσματικά τις ιδέες τους και αναπτύσσοντας δημιουργικά τη φαντασία τους.

          Η συγκεκριμένη μέθοδος πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον φορέα, σύλλογο, σχολείο ή ιδιώτη που ενδιαφέρεται καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς ή μελλοντικούς παιδαγωγούς, ως απαραίτητη στη σύγχρονη παιδαγωγική εκπαίδευση.

Επικοινωνία / Πληροφορίες Τήλ : 6946 105520