Νέα συνεργασία της Συναισθηματικής Διαλεκτικής με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Νέα συνεργασία της Συναισθηματικής Διαλεκτικής με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Από τις 12 Δεκεμβρίου και για 10 Δευτέρες, σεμινάριο Συναισθηματικής Διαλεκτικής στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Οι δονήσεις των συναισθημάτων χρειάζονται διαχείριση και σωστή έκφραση!