Σεμινάριο “Συναισθηματικής Διαλεκτικής ” στο προσωπικό του HOTEL CAPSIS

Σεμινάριο “Συναισθηματικής Διαλεκτικής ” στο προσωπικό του HOTEL CAPSIS.

Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συναισθημάτων .

Η πρόοδος περιέχει μέσα της …το σπόρο της ευτυχίας! (Pearl Buck)