Νέα συνεργασία της “Συναισθηματικής Διαλεκτικής”

 

Τα ξενοδοχεία CAPSIS ξεκίνησαν σειρά σεμιναρίων για το προσωπικό τους με την “Συναισθηματική Διαλεκτική”στο πρόγραμμα “Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη -διαχείριση και έκφραση συναισθημάτων”.Η εξέλιξη βοηθάει στην ποιότητα υπηρεσιών !

Απο τις 9 Μαίου, ο Στέλιος Καλαθάς και η Συναισθηματική Διαλεκτική θα βρίσκονται στο Ξενοδοχείο Capsis Thessalonikis, για να πραγματοποιήσει  εταιρικό σεμινάριο της μεθόδου στα πλαίσια του Business Communication στο προσωπικό του ξενοδοχείου. Αυτό θα είναι το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν.

Μέσα από τη μέθοδο θα μάθουν:
* Να εξασκούν τα εκφραστικά τους μέσα, με άμεση θετική επίδραση στη
βελτίωση της επικοινωνίας τους με συνεργάτες και πελάτες

* Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους στον έλεγχο και την
έκφραση συναισθημάτων καθώς και στην εποικοδομητική διαχείριση της
αλληλεπίδρασης με τους άλλους

* Να εμπνευστούν και να δεσμευτούν σε μια διαδικασία συνεχούς
βελτίωσης, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση και
καλύτερη απόδοση στην εργασία τους.
Η μεθοδολογία του προγράμματος είναι απόλυτα βιωματική, ώστε να
προκαλεί το ενεργό ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή όλων.